karaoke Holywood
Công trình : karaoke Holywood . Địa chỉ: Số 49 Trương Hán Siêu . Đơn vị thiết kế : Công Ty cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Thế Giới Nhà . Đơn vị thi công: Công Ty cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Nội Thất Thế Giới Nhà .

 

Các bài viết khác: